De Tobiasschool

De Tobiasschool is een kleine vrijeschool voor vmbo basis/kader, in een prachtig gebouw aan de Rietwijkerstraat. We zijn een tussenvoorziening, een school tussen het reguliere vmbo en het speciaal onderwijs in.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met leren (bijv. meervoudige dyslexie, ASS, ADD) en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling (naar binnengerichte problematiek, bijv. angsten, niet voor zichzelf kunnen opkomen) kunnen na een uitgebreide intakeprocedure bij ons op school terecht. Niet alleen de kennis maar vooral de eigen ontwikkeling van de leerling staat centraal. De leraar ondersteunt bij de zoektocht naar de eigen identiteit.

Meer nieuws
Tobiasschool Amsterdam