Stage

In het derde leerjaar gaan alle leerlingen drie weken stage lopen. Het is de bedoeling dat je zelf op pad gaat om een stagebedrijf uit te zoeken. De school zal beoordelen of dit een geschikt bedrijf voor jou is. Natuurlijk zullen we je hierbij helpen. In het vierde leerjaar ga je vijf weken stage lopen.

Stage- en doorstroomcoördinator (mbo)

Deze persoon helpt – net als je mentor – bij het maken van keuzes op het gebied van studie en vervolgopleidingen. Ook is zij als stagecoördinator verantwoordelijk voor de stages in het derde en vierde leerjaar.

Onze stage- en doorstroomcoördinatoren zijn: