Over ons

De Tobiasschool is een kleine vrijeschool, met zowel een basisschool (SBO) als vmbo-school (VO). Het SBO telt 62 kinderen en het VO 188 leerlingen, allen met een lwoo-indicatie en extra zorgvraag. Voor meer informatie over onze basisschool kunt u terecht op de website van het SBO.

In ons prachtige gebouw aan de Rietwijkerstraat wordt er lesgegeven in groepen van maximaal zestien leerlingen. Iedereen kent elkaar. Dat geeft een veilig gevoel en hierdoor is de sfeer prettig.

Onze school werkt vanuit de pedagogie van de vrijeschool, wat bijvoorbeeld inhoudt dat er naast de theoretische vakken veel aan praktische vakken en kunstzinnige vorming wordt gewerkt. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal: de Tobiasschool wil dat leerlingen worden wie ze in de kern zijn.

Op de Tobiasschool krijgen de leerlingen periodeonderwijs waarbij een vak gedurende drie weken aan bod komt. Vakken die naast de periodelessen en theorievakken onder andere aan bod komen zijn: geologie, sterrenkunde, geschiedenis en moderne kunst. Ook werk je veel met je handen, zoals bij beeldende vorming, grafische technieken, koken, textiele werkvormen en hout- en metaalbewerking. Niet de kennis, maar je eigen ontwikkeling staat centraal. De leraar ondersteunt bij de zoektocht naar de eigen identiteit.

Er is aandacht voor faalangst, concentratie- en sociaal-emotionele problematiek. We coachen leerlingen oplossingsgericht. We kijken hierbij vooral naar de mogelijkheden van het kind.

In de bovenbouw volgen de leerlingen een vmbo basis/kader traject met als profiel Dienstverlening en Producten. Aan het einde van hun opleiding krijgen de leerlingen daarnaast een vrijeschool eindgetuigschrift. Als de leerlingen onze school hebben doorlopen, stromen ze door naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Grondsteenspreuk Tobiasschool