Wat komt er zoal aan de orde?

Als ouderraad zijn wij het communicatiekanaal tussen de school en de ouders. Het gaat daarbij om algemene zaken. De zaken over je eigen kind bespreek je met de leerkracht/mentor/school. Maar wil je meer weten over het beleid van de school, de werkwijze en andere algemene zaken, dan kun je via de ouderraad met de school in gesprek. Natuurlijk denk je als ouderraad mee over zaken die de school kunnen verbeteren.

Denk aan zaken als:

Het beleid van de school, nieuwe regels uit Den Haag en wat het betekent. Bespreken van de achtergronden en filosofie van Steiner en het gebruik maken van de school als gebouw voor naschoolse (middag activiteiten). Invulling van de informatieavonden en andere algemene zaken die wij als ouders belangrijk vinden, zoals de sfeer op school, het toekomstperspectief van je kind, of doorstroom naar theoretische leerweg of mbo. Zo is er in 2016 en 2017 een schoolband geweest die op dinsdagmiddag bij elkaar kwam om muziek te maken. Dit was een initiatief dat uit de ouderraad kwam, en waarbij onze ideeën tastbaar werden in de school!

Je vindt het vooral leuk om andere ouders te leren kennen en samen de school van en voor onze kinderen een beetje beter te maken.