Onze werkwijze

De werkwijze die we hebben afgesproken:

 • We vinden het leuk om betrokken te zijn en mee te doen op de Tobiasschool.
 • We zijn nieuwsgierig en steken graag onze handen uit de mouwen voor de kinderen.
 • We vinden het gezellig om contact te hebben met andere ouders en hen beter te leren kennen.
 • We zijn constructief en positief, en we luisteren naar elkaar. De meerderheid beslist.
 • We willen samen de school mooi houden en daar waar mogelijk beter maken voor de kinderen.
 • We zijn er voor en namens alle ouders en alle kinderen (niet voor een individuele situatie).
 • We werken samen met de schoolleiding en leerkrachten, ook als we het een keer niet eens zijn.
 • We werken democratisch en transparant, iedereen die deze uitgangspunten wil accepteren kan meedoen.
 • De ouderraad neemt besluiten namens de ouders. Iedereen mag meedoen en meedenken en naar alle meningen wordt geluisterd.
 • De meerderheid beslist. Elke klas mag een klassenvertegenwoordiger/ouder benoemen die communiceert namens de ouders uit die klas.
 • De ouderraad zal ongeveer zes keer per jaar samenkomen. Ieder(e) klassenvertegenwoordiger/ouderraadslid is welkom, maar meld je even aan.
 • De ouders hebben het recht en de verplichting die informatie actief op te zoeken en op de hoogte te zijn van de beslissingen en agenda van de ouderraad.
 • We streven als ouderraad naar optimalisatie van een stimulerende, uitdagende, intellectuele uitdaging voor onze kinderen op school.
 • Onder het motto: samen ontdekken door actief kennis en mogelijkheden aan te bieden. Uitgangspunt: kijken naar de mogelijkheden en er uithalen wat erin zit. Niet alle verantwoordelijk eenzijdig bij de kinderen of de school laten liggen, maar als ouders:
  • Meedenken (constructief en opbouwend) zowel over inhoud van vakken als signaleren van ontwikkelingen en daarover meedenken.
  • Meedoen (meehelpen aan bestaande initiatieven waar kan)
  • Reageren op actualiteiten en calamiteiten die zowel op school als in de maatschappij plaatsvinden (wij als ouders willen geïnformeerd worden over wat er speelt, en kennisnemen van bepaalde standpunten van de school t.a.v. thema’s die voor de ouders belangrijk zijn).