NPO (Nationaal plan onderwijs)

Sabine Udoalgemeen

Elke school in Nederland krijgt ondersteuningsgelden van de overheid om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Op de Tobiasschool wordt dat vooral ingezet op sociaal-emotioneel gebied. Schooljaar 2022-2023 komt er bijvoorbeeld een training voor groepsdynamiek, van de begeleidingsdienst van vrijescholen.