Geen centraal eindexamen

Sabine Udoalgemeen

Het centraal eindexamen komt dit schooljaar te vervallen. Dit heeft het kabinet gisteren besloten.

Eindexamenleerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een volwaardig diploma behalen. De schoolexamens gaan dus wél door. De scholen hebben nu de tijd om tot begin juli de schoolexamens goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Over de planning van de schoolexamens en hoe deze plaatsvinden, krijg je informatie van jouw school.

Landelijk wordt er nu gewerkt aan de diplomabeslissing, een zak- en slaagregeling en de mogelijkheid van herkansing. Hierover is uiterlijk 6 april meer bekend.