Schoolfeest!

Marcel Hulstalgemeen

Het is alweer een ruime week geleden, maar wat was het een geslaagd feest! Op 8 april was ongeveer de hele school in feeststemming, want er waren ruim 120 leerlingen aanwezig op het jaarlijkse schoolfeest. Met echte DJ’s en een mooie lichtshow, was de avond voor iedereen een feest zoals het hoort te zijn! Er was zelfs een chillplek voor leerlingen die wilden chillen, in plaats van wilden dansen. Ook hadden de derde- en vierdeklassers een eigen ruimte, wat nieuw was vergeleken met voorgaande jaren. We hopen dat iedereen er thuis nog over heeft gesproken, want dat is toch vaak het beste teken: als er thuis lyrisch gesproken wordt over iets dat op school heeft plaatsgevonden.
Het thema was zwart/wit en de meeste leerlingen lieten dit zien door in het zwart/wit gekleed naar het feest te komen. De één volledig uitgedost, de ander iets meer bescheiden, maar wel allemaal in stijl! We hopen dat het volgend jaar net zo geslaagd wordt als dit jaar!