Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 16/133 

Vierdeklassers

Het zal vanaf deze week vaak voorkomen dat er voor de vierdeklassers een apart rooster is. Dit in het kader van het examen. Komende weken zullen er ook twee activiteiten plaatsvinden die alleen voor de examenkandidaten gelden. De leerlingen weten ervan, en de ouders hebben hierover een brief ontvangen als het goed is.

Woensdag 16 januari zal de rekentoets plaatsvinden op school. Dit is een toets die (nog) niet meetelt voor het examen, maar waarvan de score wel op het examen te zien zal zijn. Al jaren steggelen ze in Den Haag over deze rekentoets. Wel of niet meetellen, en zo ja: hoe zwaar dan? Dit heeft veel kritiek opgeleverd en (mede) daarom is het nog steeds geen keiharde exameneis. Toch is het voor veel leerlingen wel een lastige opdracht. Immers, niet iedereen is even goed in rekenen.
Volgende week zullen voor het vak Nederlands en Engels de jaarlijkse Kijk- en Luistertoetsen plaatsvinden. Die zullen voor basisberoepsgerichte leerweg plaatsvinden op maandag 21 januari en dinsdag 29 januari. Voor kaderberoepsgerichte leerweg zijn ze op donderdag 24 januari en vrijdag 1 februari. Ook zullen in deze week de inhaalopdrachten gemaakt kunnen worden voor alle examenvakken. Hierover zijn de leerlingen natuurlijk ook geïnformeerd. De ouders hebben hierover ook een mail en/of brief ontvangen.

We wensen alle leerlingen alle succes toe in deze spannende weken!