Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 31/164 

Getuigschriften 2019

Het was vandaag weer de laatste donderdag voor de zomervakantie. Voor iedereen die niet op de Tobiasschool werkt waarschijnlijk een doodnormale donderdag, maar voor docenten in het vrijeschoolonderwijs vaak de dag waarop we elkaar de getuigschriften laten zien!

Was gisteravond nog een bijzondere avond vanwege de certificaten en diploma's die de examenleerlingen in ontvangst mochten nemen, de laatste vrijdag voor de zomervakantie krijgt iedere leerling zijn of haar getuigschrift. Een karakterbeschrijving van iedere leerling, geschreven door de mentor. Wat heeft de mentor afgelopen schooljaar mogen zien bij de leerling? Welke stappen zijn er gezet? Welke groei heeft de mentor waargenomen? Waar ligt nog een leerpunt en wanneer hebben we de leerling écht gezien? Tijdens schoolreis? Tijdens de vrije pauzemomenten? Of juist bij dat ene vak waar de leerling zo gemotiveerd voor is?

Een mooi en waardevol document voor ieder kind. Niet alleen nu, maar ook (of misschien wel juist) over tien of twintig jaar. "Herken ik mezelf nog in wat mijn mentor ooit voor mij geschreven heeft?" is een veelgehoorde kreet door vrijeschooldocenten. De ene leerling leest het nooit terug, weer een ander haalt het om de zoveel jaar nog eens uit de kast. 

Belangrijk is niet alleen dat de leerling zich gezien voelt, maar ook dat de leerkracht een jaar lang met andere ogen gekeken heeft naar een leerling. We vinden namelijk dat je de ontwikkeling van een mens niet alleen in cijfers kan uitdrukken. Maar ook in woorden en een beeld. Zie hier het prachtige resultaat van afgelopen schooljaar: