Examenklassen

Sabine Udoalgemeen

We hebben het examenjaar voor de vierdeklassers nog nooit zo bijzonder zien eindigen als dit jaar. Wie had in september kunnen vermoeden dat het jaar zo zou lopen? Niemand natuurlijk. Dat dit voor iedereen een totaal andere wereld is, is onderhand wel duidelijk maar voor vierdeklassers was het toch extra vervelend.

Van de ene op de andere dag hoorden ze dat ze niet naar school mogen en nooit meer les zullen hebben op de Tobiasschool. De mentoren maken natuurlijk nog een aantal afspraken met ze: sommige leerlingen moeten nog een tablet of laptop inleveren, en er moet natuurlijk nog goed afscheid genomen worden. We hopen natuurlijk nog een diplomering te kunnen organiseren voor ze, waarin we met elkaar toch nog een passende en gezellige terugblik kunnen doen. Ook gaan we onze eigen vrijeschool afsluiting middels het uitreiken van het getuigschrift natuurlijk zo goed mogelijk proberen vorm te geven. Hoe we dat gaan doen is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die de komende weken duidelijk zullen gaan worden.

Voor jullie als ouder(s) of verzorger(s) van de leerlingen levert deze situatie ook vragen op: hoe zit het nu met de doorstroom naar het MBO? Zijn ze wel aangenomen? Moet ik nog iets doen voor de zomervakantie? Wat als mijn zoon of dochter niet is aangenomen? Etc.

Voor al deze specifieke vragen voor vierdeklassers verwijzen wij jullie graag naar de doorstroomcoördinatoren van de Tobiasschool: Gigi Verlaan en Daniëlle Tukker.