Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuderraad

Wat komt er zoal aan de orde tijdens de ouderraad?

Wat komt er zoal aan de orde tijdens de ouderraad?

Denk aan zaken als:
Beleid van de school, nieuwe regels uit Den Haag en wat het betekent. Bespreken van de achtergronden en filosofie van Steiner, naschoolse activiteiten en het gebruik maken van de school als gebouw voor naschoolse (middag activiteiten), invulling van de informatieavonden en andere zaken die wij en jij als ouders belangrijk vinden. De sfeer op school, het toekomstperspectief van je kind, doorstroom naar Theoretische leerweg of MBO. Wat leert je kind eigenlijk precies bij sterrenkunde, verzorging en hout? Wist jij dat ze bij koken ook leren over het kookpunt van water? Vind je het belangrijk dat je kind ook in de tweede muziekles krijgt, maar wordt het dan op school niet meer gegeven? Dan richten we toch gewoon een jamsessie op voor de kinderen en helpen de ouders (met verstand van muziek) het te begeleiden! Dat is onze eerste pilot in 2016/2017. We proberen het gewoon. Het belangrijkste voor ons is dat onze kinderen het graag willen en wij het belangrijk vinden voor hun ontwikkeling en welzijn.

Als ouderraad zijn wij het communicatiekanaal tussen de school en de ouders. Het gaat daarbij om algemene zaken. De zaken over je eigen kind bespreek je met de leerkracht/mentor/school. Wil je meer weten over het beleid van de school, de werkwijze en andere algemene zaken dan kun je via dit kanaal met de school in gesprek. Je bespreekt je thema met de ouderraad en die zet het op de agenda van de vergadering en wordt het besproken of je krijgt de informatie/beleid als die al beschikbaar is.

Je vindt het leuk om andere ouders te leren kennen en samen een bijdrage te leveren als de schoolleiding of leraren erom vragen of omdat je het zelf leuk vindt iets wat jij kunt of weet met de leerlingen/ouders/schoolleiding/leerkrachten te delen.