Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuderraad

De werkwijze

De werkwijze die we hebben afgesproken:

 • We vinden het leuk op betrokken te zijn en mee te doen bij de Tobiasschool.
 • We zijn nieuwsgierig en steken graag onze handen uit de mouwen voor de kinderen en op verzoek van de leerkrachten en school.
 • We vinden het gezellig om contact te hebben met andere ouders en hen beter te leren kennen (sociaal aspect).
 • We zijn constructief en positief we luisteren naar elkaar en elke mening telt, de meerderheid beslist.
 • We willen samen de school mooi houden en daar waar mogelijk beter maken voor de kinderen.
 • We zijn er voor en namens alle ouders en alle kinderen (niet voor een individuele situaties).
 • We werken samen met de schoolleiding en leerkrachten ook als we het niet eens een keer niet eens zijn
 • We werken democratisch en transparant, iedereen die deze uitgangspunten wil accepteren kan meedoen.
 • De ouderraad neemt besluiten namens de ouders iedereen mag meedoen en meedenken en naar alle meningen wordt geluisterd.
 • De meerderheid beslist. Elke klas mag een klassevertegenwoordiger/ouder benoemen die communiceert namens de ouders uit die klas.  
 • Iedereen mag meebeslissen, als je geen gebruik maakt van dat recht mag je achteraf wel klagen maar dan ben je te laat om een besluit nog te veranderen.
 • De ouderraad heeft daarom de verplichting om alle verslagen en voorgenomen en genomen besluiten tijdig te publiceren op de website. De ouderraad zal ongeveer 6 keer per jaar samenkomen. Elke klassenvertegenwoordiger/ouderraadslid is welkom en als je erbij wilt zijn kan dat, meldt je even aan.
 • De ouders hebben het recht en de verplichting die informatie actief op te zoeken en ervan op de hoogte te zijn van de beslissingen en agenda van de ouderraad.
 • We streven als ouderraad naar optimalisatie van een stimulerende en uitdagende intellectuele uitdaging voor onze kinderen op school en willen onze bijdragen daarom richten.
 • Onder het motto, samen ontdekken door actief te stimuleren en kennis en mogelijkheden aan te bieden. Uitgangspunt: kijken naar de mogelijkheden uithalen wat erin zit. Niet alle verantwoordelijk eenzijdig bij de kinderen en of de school laten liggen maar als ouders:
 • Meedenken (constructief en opbouwend) zowel over inhoud van vakken als signaleren van ontwikkelingen en daarover meedenken.
 • Meedoen (mee helpen aan bestaande initiatieven waar kan)
 • Mee ontwikkelen, bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen (zoals een extra taal of muziekles voor een groep kinderen die daaraan mee willen doen)
 • Reageren op actualiteiten en calamiteiten op en rond de school en in de maatschappij (wij als ouders willen geïnformeerd worden over wat er speelt, over het standpunt van de school t.a.v. thema’s die voor de ouders belangrijk zijn). Informatie verzoek die de ouders hebben richting de schoolleiding.