Voorlichtingsavond ouders (ver)nieuwbouw en verhuizing Tobiasschool

Het Schoolvoorbeeldvernieuwbouw

Dinsdag 5 juni was de voorlichtingsavond over de verhuizing en (ver)nieuwbouw van onze Tobiasschool. Veel ouders waren aanwezig en we waren natuurlijk zeer blij met deze hoge opkomst! Zo voelt het nóg iets meer als een school die van ons allemaal is.

Schoolleider Frank Bronkhorst begon de avond met een uitleg over de stand van zaken aangaande de vernieuwbouw. Ook werd een tip van de sluier gelicht over hoe de (ver)nieuwbouw er mogelijk uit zou kunnen gaan zien. Natuurlijk is alles nog in ontwikkeling en dus aan verandering onderhevig, maar het is goed om dat beeld tijdens het hele proces in het vizier te houden. Dat zo’n enorme operatie niet vanzelf gaat, begreep iedereen. Dat maakt de schouders waarmee we het vele werk moeten dragen alleen maar sterker.

Melchior Otte legde uit hoe het een en ander zich ontwikkelt aangaande de (ver)nieuwbouw. Hij legde uit dat we streven naar een centraal hart in de school: een plek die bijvoorbeeld als theaterzaal maar ook als kantine kan fungeren. Daarnaast zal de Tobiasschool als geheel iets groter worden, omdat het huidige kinderdagverblijf Plons zal verdwijnen. Deze ruimtes zullen mede opgaan in de vernieuwde school. Vanaf volgend jaar zullen we ook ouders betrekken om mee te denken over de (ver)nieuwbouw. Voor ons een extra uitdaging om ook de wensen en het enthousiasme van ouders mee te nemen!

Bas Hoogendoorn gaf uitleg over de stand van zaken aangaande de verhuizing. Hij vertelde de ouders waar we tijdelijk naartoe zullen verhuizen, namelijk de huidige basisschool Jan de Doper. Deze bevindt zich aan de overkant van de Westlandgracht, een plek die bij alle leerlingen inmiddels bekend is. Deze school ligt op ongeveer 250 meter van de huidige locatie (paar minuten lopen).

De eerste stap die gezet gaat worden, is nu natuurlijk de verhuizing. De lagere school zal de laatste week al doorbrengen in de nieuwe vestiging. Het voortgezet onderwijs zal vanaf maandag 3 september starten op de nieuwe locatie.

We merkten als team dat veel ouders enthousiast waren over het hele (ver)nieuwbouwplan. De ouders gaven op hun beurt aan dat ze vonden dat de school de regie goed in handen heeft. Ze gaven ook aan dat ze het fijn vonden dat er niet alleen áán de kinderen, maar vooral vanuit de kinderen werd gedacht. En dat is natuurlijk heel fijn om te horen.

Een spannende tijd! We houden via deze site iedereen natuurlijk op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn

.