Beeldend vertellen, Mythos vs. Logos

Melchior Ottealgemeen

Vorige week hadden we een professionele verteller op school! Ze kwam een Michaëlsverhaal vertellen aan de onderbouw, en het was fantastisch! Ze was niet alleen een begenadigd verteller, maar ook nog eens een oud-leerling en inmiddels moeder van een leerling van de Tobiasschool. Mooi om te zien hoe meerdere generaties soms hun schooltijd bij ons doorlopen.
De kracht zat hem er vooral in dat de verteller de kinderen te allen tijde aan de hand mee kon nemen. Wanneer er even iemand dreigde af te haken, greep ze humoristisch en scherp in, waardoor iedereen telkens bij de les bleef en het verhaal kon volgen. Voor ons docenten een mooie les, en we hopen dat ze nog eens teambreed wil komen vertellen waar de sleutel ligt tot zoveel aandacht en concentratie!
Ook mooi om te ervaren dat wat Steiner ooit al vertelde, na ruim 100 jaar nog steeds beleden wordt: we moeten inzetten op verbeelding, middels verhalen. We leven enorm in een wereld vol Logos (kennis/ leer), maar het Mythos (woord/ vertellen) is vaak het ondergesneeuwde kind. We doen ons best om die goede balans te blijven zoeken!